Fond- & Värdepappersbolag

Utvecklingen inom regelverksområdet har under senare år inneburit ökade krav för värdepappers- och fondbolag. Det gäller alltifrån kapitaltäckning och finansiell rapportering till operativa risker, systemstöd och informationssäkerhet. Konsumentskyddet har stärkts och den utvecklingen fortsätter med Mifid II.

Vi vet hur verkligheten ser ut för såväl större som mindre fond- och värdepappersbolag. Vi har konsulter med erfarenhet från Finansinspektionen, vilket innebär att vi kan förmedla god kunskap om tillsynsarbete och regelverksutveckling.

 

Exempel på våra uppdrag för fond- och värdepappersbolag

  • Stöd avseende regeltolkning och anpassning av rapportering vid övergången till ny kapitaltäckningsrapportering (COREP).
  • Anpassning av styrdokument, processdokument och informationssäkerhetshantering inför införandet av nya föreskrifter.
  • Omarbetning av process och rapportering för intern bedömning av kapital- och likviditetsbehov, i enlighet med nya regelverkskrav.
  • Processutveckling för fondförvaltare.
  • Rådgivning och stöd till risk- och compliancefunktioner.
  • Bemanning av oberoende riskkontroll funktion för fondförvaltare.
  • Bemanning av compliancefunktioner för bolag med strukturerade produkter och elhandel.