Finansfunktioner & Treasury

Finans- och treasuryfunktionens roll har utvecklats från fokus på internbank och trading till att idag vara en rådgivande funktion mot koncernledning och dotterbolag. Samtidigt kvarstår uppgiften att centralisera och utföra koncernens finansiella transaktioner, att ansvara för finansiering och likviditet samt att hantera ränte- och valutarisker.

Området Cash management har utvecklats från att omfatta likviditetsprognoser, cash pools och netting till att inkludera payment factory, in house banking och trapped cash.

Regelverksutvecklingen har också påverkat de företag som inte står under tillsyn, bland annat vad gällande EMIR,  FATCA och SEPA.

 

Omeo har lång erfarenhet av att arbeta med treasuryfunktioner för såväl stora internationella koncerner som offentlig sektor.

Exempel på våra uppdrag inom finansfunktioner och treasury

  • Utarbetande av finans- och riskpolicys inom både privat och offentlig sektor.
  • Utvärdering av ansvarsfördelning avseende finansiell hantering hos en stor kommun.
  • Effektivisering av valutasäkringsprocessen inklusive systemanpassningar för ett stort internationellt industriföretag.
  • Upphandling av clearing brokers samt anpassning av system och processer för transaktionsrapportering och clearing av OTC-derivat under EMIR.
  • Uppgradering av treasurysystem inklusive implementering av en hedge accountingmodul.
  • Identifiering av exponering och utveckling av en modell för uppföljning och hantering av råvaruprisrisker.
  • Implementering av IAS39 med fokus på säkringsredovisning för flera stora industrikoncerner.