Ekonomifunktioner

Ekonomifunktionerna i bolag och offentlig förvaltning möts ständigt av nya krav kring rapportering och effektivitet. Det gäller exempelvis önskemål om snabbare rapportering, om ökade möjligheter till nedbrytning av siffror och analys eller anpassningar till nya redovisningsregler.

 

Samtidigt ställs det krav på kostnadsbesparingar och effektiviseringar av verksamheten med bibehållen eller högre kvalitet.

 

 

Vi på Omeo har stor erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete i ekonomifunktioner avseende såväl processer, system och nya redovisningsregler som intern kontroll.

Exempel på våra uppdrag för ekonomifunktioner

  • Kravställning och upphandling av nytt huvudbokssystem.
  • Anpassning av finansfunktionens processer till SOX för ett dotterbolag i en amerikansk börsnoterad koncern.
  • Implementering av komponentredovisning för flera fastighetsbolag.
  • Interimposition som koncernredovisningschef.
  • Implementering av system och processer för till exempel tidrapportering och fakturahantering.