Banksektorn

Banksektorn genomgår stora förändringar sedan många år. Nya nischaktörer har kommit in och utmanat fullservicebankerna. Därtill ställer nya kanaler och tjänster krav på snabb och flexibel systemutveckling. Regelverksbördan har samtidigt ökat exponentiellt.

 

Rapporteringskraven skapar ständigt nya behov av att effektivt kunna sammanställa stora mängder information. Att kunna implementera nya regelverkskrav på ett sätt som stödjer riskhanteringsprocessen och ger en effektiv kapitalallokering är en viktig konkurrensfördel.

 

Vi på Omeo arbetar med såväl stora affärsbanker som nischaktörer. Vi erbjuder projektledning baserat på gedigen verksamhetskompetens och specialistkunskap.

Exempel på våra uppdrag inom banksektorn

  • Kravställning och verksamhetsstöd vid implementering av ett nytt backoffice- och frontofficesystem.
  • Kravställning, verksamhetsstöd och testledning vid implementering av nytt finanssystem för ett banktreasury.
  • Stöd till en compliancefunktion avseende tolkning av nya regler under CRD IV, exempelvis COREP, offentliggörande och likviditetsmått.
  • Processkartläggning med syfte att effektivisera och standardisera finansprocesserna inom en nischbank med internationell verksamhet.
  • Programledning av ett projekt för byte av hela back officeplattformen för aktie-, ränte- och valutahandeln för en storbank.
  • Design av lösning för säkringsredovisning, inklusive hantering av basisrisker, och implementering av systemstöd för banktreasury.
  • Upphandling och implementering av nytt backofficesystem för OTC derivat för en storbank.