Våra kunder

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med alla typer av organisationer med finansiell verksamhet. Dessa inkluderar banker, andra finansiella institut, corporate treasuries samt finans- och ekonomifunktioner, inom såväl privat som offentlig sektor. Läs mer om exempel på genomförda uppdrag här nedan.

Banksektorn

Läs mer

Finansfunktioner & Treasury

Läs mer

Kapitalförvaltare

Läs mer

Fond- & Värdepappersbolag

Läs mer

Ekonomifunktioner

Läs mer