Verksamhetsutveckling –
branschkompetens och drivkraft för utveckling av affären


 

Vi hjälper våra kunder att utveckla affären och verksamheten. Vi tillhandahåller drivkraft och projektledning i kombination med specialist- och branschkompetens. Vi erbjuder bland annat:

  • Implementering av systemförändringar och verksamhetsprocesser i samband med regelverksanpassning
  • Stöd i arbete med digital transformation
  • Etablering av långsiktig målbild som stöd för infrastrukturutveckling och förändringsarbete
  • Kartläggning av kunderbjudanden och distributionskanaler
  • Ledningsstöd i samband med förändringsarbete
  • Analys inför och stöd vid genomförande av organisationsförändring
  • Utvärdering av outsourcingalternativ
  • Stöd vid upphandling av finansiella tjänster (som exempelvis bankupphandling, clearing agent, indexleverantör, depåbank)
  • Due Dilligence-analys och stöd vid integration av verksamheter vid förvärv

Genom ett kundnära arbetssätt skapar vi tillsammans med våra kunder förändring som fungerar i praktikenKontaktperson Verksamhetsutveckling:
Marie Hedman
Tel: 070-660 91 30
E-post: marie.hedman@omeo.se


”Med lång och djup verksamhetskompetens och ett kundnära arbetssätt skapar vi tillsammans med våra kunder förändring som fungerar i praktiken. Vi verkar ofta i rollen som projektledare och styr på ett pragmatiskt sätt mot uppsatta mål.”

”Komplexiteten och förändringstakten ökar i våra kunders verksamhet. Gamla sanningar omkullkastas och nya aktörer träder in på spelplanen. Vår kunskap om affären, verksamhetsprocesser, systemmiljöer och regelverk ger oss förutsättningar att bidra till ett framgångsrikt förändringsarbete.”

”Med vår hjälp blir din organisation rustad för att möta förändringar och ökad konkurrens för att förbli en stark aktör på marknaden.”