Treasury –
kvalificerad rådgivning vid utveckling av Treasury-funktionen


 

Våra konsulter har lång erfarenhet av Treasury-funktionen. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning till såväl finansiella som icke-finansiella företag. Exempel på uppdrag:

  • Treasury-funktionens roll, ansvar och rutiner
  • Framtagning av styrdokument såsom finans- och riskpolicies
  • Utvärdering, implementering och uppgradering av Treasury-system
  • Redovisning av finansiella instrument inklusive säkringsredovisning
  • Rapportering av finansiella risker och resultateffekter
  • Ramverk och processer för valutasäkring, skuldportföljshantering, cash management och likviditetsprognoser m m
  • Rådgivning kring internprissättning, netting och payment factories
  • Interim management, chef- och specialistnivå

Vi kan Treasury i praktikenKontaktperson Treasury:
Ulrika Nilsson
Tel: 070-952 54 01
E-post: ulrika.nilsson@omeo.se


“Treasurys roll är i förändring med utökat ansvar där nya områden utgörs av t ex skatt, försäkring, trade finance, working capital och kapitalstrukturer.”

“Vi har lång erfarenhet av att arbeta med Treasury-funktioner inom olika branscher samt med kommuner och landsting.”

“Våra konsulter har praktisk erfarenhet från specialist- och chefspositioner samt projektledning. Vi har arbetat med flertalet av de vanliga Treasury-systemen på den nordiska marknaden.”