Redovisning och rapportering –
oberoende expertkunskap kring redovisning av finansiella instrument och rapportering till tillsynsmyndigheter


 

Finansiell rapportering

Omeo hjälper finansiella institut och corporate treasuries att skapa effektiva lösningar för redovisning och rapportering, extern såväl som intern. Vi bistår vid uppbyggnad, utveckling och effektivisering av ekonomifunktioner, finansiell rapportering, koncernredovisning, upphandling och implementering av ERP-system m m.

Redovisning av finansiella instrument

Vi bistår med expertkunskap avseende redovisning av finansiella instrument enligt IFRS och de svenska regelverken K2 och K3. Vi har djup kunskap om IFRS 9 vad gäller såväl säkringsredovisning som nedskrivning av fordringar (impairment) samt IFRS 7 upplysningskrav.

Rapportering till tillsynsmyndigheter

Vi bistår finansiella institut med regelverkstolkning och kvalitetssäkring samt att skapa effektiva processer för tillsynsrapportering, t ex FINREP, COREP och KRITA. Vår erfarenhet av krav i kombination med kunskap om verksamhet, redovisning och risk, ger de förutsättningar som krävs för att kunna bistå med såväl expertkunskap som projektledning.

Vi tar regelverk till praktisk verklighetKontaktperson Redovisning och Rapportering:
Patrik Bernhard
Tel: 070-549 93 94
E-post: patrik.bernhard@omeo.se


”Ständigt ökade rapporteringskrav och förändrade redovisningsregler medför stora utmaningar för CFOs och ekonomifunktioner inom den finansiella sektorn. Vi tror att det är nödvändigt att ha en god förståelse för den verksamhet som bedrivs i kombination med kunskap om regelverk och systemutveckling. Vi hjälper våra kunder att skapa och implementera effektiva lösningar som fungerar i den dagliga verksamheten.”