Projektledning –
ledarskap med omfattande branschkompetens


 

Vi erbjuder engagerade förändringsledare med omfattande erfarenhet av såväl sakfrågor som våra kunders organisation och verksamhet. Exempel på uppdrag där vi haft rollen som projektledare:

  • Utvärdering av ny leverantör för fondadministrativa tjänster
  • Design och implementering av warehouse för rapportering
  • Anpassning till GDPR hos bank
  • Implementation av IFRS 9 och IFRS 16
  • Etablering och implementering av nytt ramverk för intern styrning och kontroll
  • Implementering av nytt systemstöd hos banktreasury
  • Implementering av nytt ERP system
  • Anpassning till BCBS 239
  • Digital transformation av fondverksamhet

Att vara en god projektledare räcker inte för oss, vi tror att verksamhetskompetens är lika viktigtKontaktperson Projektledning:
Mona Henriksson
Tel: 070-527 96 69
E-post: mona.henriksson@omeo.se


”Vi bidrar till ett framgångsrikt projekt genom vår djupa verksamhetskompetens och sakkunskap. Vårt fokus ligger på resultat snarare än metod.”

”Vi leder ofta projekt som handlar om regulatoriska anpassningar, ”operational excellence” eller systemförändringar.”

”Vi driver och leder våra projekt i nära samverkan med våra kunder. Tillsammans skapar vi förändring som fungerar i praktiken.”