Intern styrning och kontroll – specialistkompetens för ändamålsenliga kontrollramverk


 

Vi har lång erfarenhet av att stödja finansiella institut med att uppfylla krav på intern styrning och kontroll. Vi kan bistå vid uppbyggnad och utveckling av ändamålsenliga kontrollramverk. Exempel på uppdrag:

  • Uppbyggnad och implementering av kontrollramverk i institut som står under Finansinspektionen tillsyn
  • Kartläggning och dokumentation av väsentliga processer
  • Oberoende granskning av intern kontroll
  • Expertstöd till internrevision
  • Uppföljning och testning av kontroller
  • Analys inför och stöd vid genomförande av organisationsförändring
  • Anpassning till regelverkskrav avseende extern rapportering och offentliggörande av information

Intern styrning och kontroll som fungerar i praktikenKontaktperson Intern styrning och kontroll:
Lena Krüger
Tel: 070-238 38 55
E-post: lena.kruger@omeo.se


”Vi har lång erfarenhet av att arbeta med intern styrning och kontroll.”

”Vi har en grundsyn på intern styrning och kontroll att det måste vara en naturlig del av det dagliga arbetet i verksamheten för att vara effektiv och ändamålsenlig. Tillsammans med kunden designar och implementerar vi kontrollstrukturen. På så sätt säkerställer vi att kunden får lösningar som fungerar i praktiken.”