hero-image

Hållbarhet

För dig som vill ha experthjälp och stöd i den praktiska implementeringen av ESG, såsom regelverkstolkning, anpassning av processer och effektiv rapportering. 

Våra tjänster

Den finansiella sektorn spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. EU har satt som mål att senast 2050 vara klimatneutralt, vilket ställer stora krav på omställning genom hela värdekedjan.  

Vi ger stöd genom hela resan mot en mer hållbar framtid. Våra konsulter tillför sakkunskap och drivkraft och ger stöd från förstudie till praktisk implementering. Vi har omfattande kunskap om aktuella regelverk såsom CSRD, SFDR och EU-taxonomin.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att tolka och förstå regelverk och vi kan hjälpa dig att förstå hur du påverkas av regelverk och EU-direktiv kopplat till hållbarhetsredovisning. Vi hjälper dig att genomföra gap-analyser, för att identifiera nödvändiga förändringar i din verksamhet. Vi kan också hjälpa dig att kartlägga värdekedjor och intressenter, samt genomföra dubbla väsentlighetsanalyser. Vi kan även stödja i implementering av effektiv hållbarhetsstyrning.

Vi har också erfarenhet av att strukturera informationsbehov och informationsinsamling och kan hjälpa dig med att skapa en effektiv lösning för hållbarhetsredovisning och rapportering.  

Marie Hedman

Hej, jag heter Marie.

Kontakta mig för att få veta mer om vårt erbjudande inom hållbarhet.

*” anger obligatoriska fält