hero-image

Finansiell och regulatorisk rapportering

För dig som vill ha experthjälp med att skapa effektiva lösningar för redovisning och rapportering

Specialistkompetens

Hur säkerhetsställer ni att era interna och externa regelverkskrav följs och att de är effektivt implementerade? Vi erbjuder en hjälpande hand åt finansiella institut och finansfunktioner genom att skapa effektiva lösningar för redovisning och rapportering – såväl intern som extern.

Vi stöttar våra kunder med projekt inom utveckling och implementering, samt löpande arbete i verksamheten. Vi har lång erfarenhet inom IFRS inklusive säkringsredovisning, tillsynsrapportering (FINREP och likviditetsrapportering). Främst bidrar vi med regelverksexpertis, insamling och analys av data, upphandling och implementering av systemlösningar.

211020-Omeo-brandingphotos-005

Visste du att...

...vi kan hjälpa er med er hållbarhetsredovisning? Vi har erfarenhet av att strukturera informationsbehov och informationsinsamling

Jag vill veta mer

Redovisning av finansiella instrument

Vi bistår med expertkunskap avseende redovisning av finansiella instrument enligt IFRS och de svenska regelverken K2 och K3. Vi har djup kunskap om IFRS 9 vad gäller såväl säkringsredovisning som nedskrivning av fordringar (impairment) samt IFRS 7 upplysningskrav. 

System

Vi har lång erfarenhet av att leda arbetet vid upphandling och framgångsrik implementering av treasurysystem, ERP-system och konsolideringssystem. Med vår branscherfarenhet kan vi även bidra i kravställning och testning. Vi bidrar med expertkunskap och förändringsledning och bemannar även agila roller enligt SAFe.

Lena Krüger

Hej, jag heter Lena.

Kontakta mig för att få veta mer om vårt erbjudande inom finansiell och regulatorisk rapportering.

*” anger obligatoriska fält