Compliance –
kvalificerat stöd för att säkerställa regelefterlevnad


 

Rådgivning

Vi bistår med rådgivning till företag som står under Finansinspektionens tillsyn. Det sker bland annat i form av:

  • Tillståndsansökningar till Finansinspektionen
  • Kartläggning och analys av risk för bristande regelefterlevnad
  • Gapanalyser avseende nya regelverk
  • Rådgivning i regelverksrelaterade frågeställningar
  • Regelverkstolkning
  • Utbildning av styrelse, ledning och anställda

Outsourcing

Vi bistår finansiella företag med att upprätthålla företagets funktion för regelefterlevnad. Uppdraget innebär att vi utför de uppgifter som funktionen ansvarar för enligt såväl externa som interna regler.

Vi omsätter regelverk i praktiska lösningarKontaktperson Compliance:
Margareta Kettis
Tel: 070-559 23 17
E-post: margareta.kettis@omeo.se


”Våra rådgivare har djup kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med compliance och regelverksfrågor i banker, kreditinstitut, försäkringsbolag, värdepappersbolag och fondbolag.”

”Vi ger kvalificerat stöd för att uppnå en effektiv och ändamålsenlig regelefterlevnad, oavsett om du arbetar i affärslinjen eller ansvarar för funktionen för regelefterlevnad.”

”Vår kunskap ger trygghet i en bransch med snabb förändringstakt där regelverken blir fler och alltmer komplexa.”