Våra tjänster

Vår breda kompetens inom finans grundar sig på många års erfarenhet från arbete med ett stort antal aktörer i finansbranschen. Baserat på vår erfarenhet levererar vi gedigen rådgivning, specialistkunskap och projektledning inom ett flertal områden.

Risk

Expertkunskap för ändamålsenlig riskhantering och riskkontroll.

Läs mer

Compliance

Kvalificerat stöd för regelefterlevnad.

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Specialistkompetens för utveckling av ändamålsenliga kontrollramverk.

Läs mer

Treasury

Kvalificerad rådgivning vid utveckling av Treasury-funktionen.

Läs mer

Redovisning och Rapportering

Expertstöd kring redovisning av finansiella instrument samt rapportering till tillsynsmyndigheter.

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Branschkompetens och drivkraft för utveckling av affären.

Läs mer

Projektledning

Projektledarskap med verksamhets- och branschkompetens.

Läs mer