Jelena Ekengren

Det är med glädje vi välkomnar Jelena Ekengren till oss på Omeo.

Jelena har djup kompetens inom bl.a. lean samt förändrings- och projektledning.

Jelena har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och kommer att förstärka vårt team och bidra inom framförallt affärs- och verksamhetsutveckling.