Charlotte

Välkommen Charlotte!

Det är med glädje vi välkomnar Charlotte Reichelt till oss på Omeo. Charlotte har stor kompetens gällande finansiella instrument/säkringsredovisning och har omfattande erfarenhet från Private Equity.

Charlotte har gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn och kommer att ge oss en viktig förstärkning inom ekonomi, redovisning och treasury.

Charlotte