SFTR delegerade förordningar antagna för rapportering 2020

2018-12-20 Nyheter

Den 13e december 2018 antog Europeiska Kommissionen de delegerade förordningarna till Securities Financing Transaction Regulation “SFTR”.

De delegerade förordningarna i form av tekniska tillsynsstandarder har tagits fram av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA). Tekniska tillsynsstandarderna inkluderar krav på rapportering av transaktioner för värdepappersfinansiering (exempelvis transaktioner avseende värdepapperslån och repurchase agreements) samt återanvändning av säkerheter. Rapporteringen ska göras till ett transaktionsregister och liknar EMIR-rapporteringen med daglig rapportering på transaktionsbasis av bägge parter. Utmaningen med rapporteringen är inte mängden datafält som ska rapporteras utan tillgängligheten av data för dessa typer av transaktioner, särskilt vad gäller återanvändning av säkerheter.

Givet att de tekniska tillsynsstandarderna publiceras i Europeiska Unionens officiella tidning enligt plan ska först kreditinstitut och värdepappersföretag börja rapportera omkring Q2 2020. Därefter ska övriga (finansiella och icke-finansiella) organisationer börja rapportera successivt under det kommande året beroende på typ av verksamhet.

Många som omfattas av rapporteringskraven har redan påbörjat arbetet. För de som inte gjort det är det nu hög tid.