Senior managementkonsult med inriktning risk till Omeo

2021-06-09 Nyheter

Vi söker dig som har erfarenhet från den finansiella sektorn och som vill verka i en kund- och utvecklingsorienterad konsultroll. Du delar vår ambition om att leverera verkligt värde till våra kunder genom att vara med och bidra till genomförandet i praktiken. Du gillar variation och utmaningar. Du attraheras av att tillhöra en konsultorganisation med många erfarna kollegor, där du ges stort eget ansvar samt utrymme att bidra och påverka.

Rollen innebär genomförande av kvalificerade konsultuppdrag, med fokus på riskområdet, till våra kunder inom den finansiella sektorn. Uppdragen varierar i längd och innehåll, men utmärkande är att du ges möjligheten att gå in på djupet och driva utveckling i nära samarbete med våra kunder.

Uppdragen kan handla om att utveckla och förbättra en riskfunktion, upprätthålla en riskkontrollfunktion på outsourcad eller interims basis, modellera finansiella risker inklusive stresstester och scenarioanalyser, bistå i företagens interna kapital- och likviditetsutvärdering. Vi arbetar brett med alla finansiella risker samt operativa risker.

Din profil

Du har en akademisk utbildning som ekonom eller ingenjör. Efter studierna har du minst 10 års arbetslivserfarenhet inom den finansiella sektorn. Troligtvis arbetar du idag som riskkonsult, alternativt i en riskroll på ett bolag inom finansiell sektor. Du har intresse av att arbeta såväl utvecklande som rådgivande kopplat till våra kunders riskhantering och riskkontroll. Du har förmåga att bistå såväl i kvalitativa som kvantitativa frågeställningar. Du har mycket god analytisk förmåga och kunskap om finansiella instrument.

Du kan ta en ledande roll i våra uppdrag mot kund. Du har förmåga att bidra i vårt sälj- och affärsutvecklingsarbete inom riskområdet.

Du som person

För att trivas i rollen delar du Omeos engagemang för att lösa kunders problem. Som person är du van att både arbeta självständigt och tillsammans med andra. Du är analytisk med stor drivkraft att hitta lösningar och tar stort eget ansvar för komma framåt i dina projekt. Vidare har du en god kommunikativ förmåga och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du är även en tillitsfull person som alltid levererar ditt arbete med en hög kvalitet.

Omeo erbjuder dig

  • Möjlighet att tillhöra en konsultfirma som arbetar med stort fokus mot den finansiella sektorn.
  • Möjlighet att få arbeta i komplexa och utmanande uppdrag och utveckla din specialistkunskap men också möjligheten att bredda dig genom kompetensöverföring och lagarbete.
  • Arbete i en miljö där hög grad av professionalism och högt kunskapsinnehåll förenas med balans mellan arbete och fritid.
  • Gemenskap i en icke-hierarkisk organisation där alla ges möjlighet att bidra och påverka.
  • Konkurrenskraftiga och trygga ekonomiska villkor.
  • Möjlighet till delägarskap.

Ansökan

Skicka din ansökan till work@omeo.se. Har du frågor är du välkommen att kontakta Marie Hedman. Välkommen med din ansökan!