IMG_0021

IMG_0021

Utvecklingen mot ett hållbarare samhälle och finansiering av dessa initiativ och har lett till ett stort intresse för gröna obligationer vilket också framgick av det höga och engagerade deltagandet på Omeos seminarium i veckan.

Stort tack till talarna som representerade emittenter, finansiella intermediärer och investerare för att ni delade med er av insikter och erfarenheter av ert arbete med gröna obligationer. Marknaden växer explosionsartat och regelverk är på väg vilka kommer att leda till en högre grad av standardisering, t ex avseende taxonomi.

Omeo följer utvecklingen med stort intresse!