Picture1

Med start idag påbörjar Omeo ett samgående med Capmill, ett bolag som precis som vi levererar kvalificerade konsulttjänster mot den finansiella sektorn. Samgåendet ger oss ökad konkurrenskraft och bättre möjlighet att stödja fler kunder i vår bransch.

Förändringen medför samtidigt att Attollo blir ett systerbolag till oss. Attollo är ett konsultbolag specialiserat inom BI & Analytics. Det ger oss ett viktigt tekniskt tillskott och möjlighet att erbjuda våra kunder nya spännande lösningar inom bl a regulatorisk och finansiell rapportering, avancerad analys etc.

I samband med affären blir investmentbolaget Broviken ny majoritetsägare i Omeo. Broviken är redan idag majoritetsägare i Attollo, och har som strategi att investera i kunskapsintensiva tjänsteföretag.

Det händer mycket i vår bransch och vi är väldigt glada över möjligheten att tillsammans med medarbetarna på Capmill och Attollo få utveckla vår verksamhet och vårt kunderbjudande vidare.

Broviken pressmeddelande

Picture1