paul-green-gOHfFgwyDNM-unsplash (FILEminimizer)

Froda

Omeo vill gratulera Monetise Capital AB till erhållet tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Omeo har biträtt Monetise Capital AB vid dess ansökan om tillstånd som beviljades av Finansinspektionen den 22:a april 2020.

Monetise Capital AB har under varumärket Froda utvecklat en helt digitaliserad tjänst med en smart kreditbedömning riktad mot kreditgivning till små- och medelstora företag.

Froda erbjuder redan idag ett av Sveriges snabbast växande digitala företagslån och tillståndet ger nya möjligheter att kunna utveckla och bredda verksamheten.

Omeos team bestod av Stellan Abrahamsson och Andreas Palmströmer.