LIBOR

30 juni är den sista dagen som USD Libor-noteringarna kommer att publiceras. Därefter kommer samtliga Libor-noteringar upphöra. Sedan 1 januari 2022 gäller de nya riskfria referensräntorna för rörlig ränta i USD, GBP, CHF och JPY.

Valuta Referensränta
USD SOFR
GBP SONIA
CHF SARON
JPY TONA

31 december 2021 var sista dagen som ett flertal Libor-räntor publicerades, men USD-Libor 3 och 6 månader har funnits kvar. Nu upphör även publiceringen av dem efter den 30 juni 2023. Utestående kontrakt med USD Libor som referensränta måste avslutas eller byta referensränta innan första fixing efter 30 juni.

Snabbguide för riskfria referensräntor:
 Löptider Noteras endast för O/N. Ränta beräknas som O/N compounding
Publicering Publiceras med ”lag”, dvs value date + 1 bankdag
Term rates Forward looking term rates finns tillgängliga för t ex SOFR och SONIA (1M, 3M, 6M, 12M). Kan användas för commercial loans.
Publicering Publiceras på value date
Räntekonventioner Exempel på nya räntekonventioner är Lookback with observation shift, Lookback without observation shift, Payment delay
Spread Spreaden ökar när referensräntan ändras från Libor till t ex SOFR. Detta då de nya räntorna är riskfria medan Libor inkluderar bankriskspread.

I detta sammanhang kan det också vara värt att notera att det i nuläget inte finns någon tidplan för att ersätta Stibor med den nya riskfria referensräntan SWESTR. Stibor fick i april den nya metoden för framtagande av fixingnoteringar godkänd under EU Benchmark regulation. Stibor och SWESTR kan båda användas som referensräntor för SEK.