Möt vårt utökade team av konsulter inom Regelefterlevnad och Riskhantering

2018-09-07 Nyheter

Delar av vårt team från vänster: Magnus Hagberg. Andreas Palmströmer, Margareta Kettis, Catharina Bergström, Lena Krüger, Emma Almqvist, Charlotte Lundberg, Patrik Bernhard, Stellan Abrahamsson, Anna Sahlin, Ulrika Nilsson, Gustaf Toll, Viggo Hådding, Sébastien Hamelin

Efterfrågan på tjänster inom regelefterlevnad och riskhantering fortsätter att öka. Inom Omeo har vi därför haft som medveten strategi att förstärka vår kompetens och våra resurser inom detta område. Som en del i denna strategi förvärvade vi under våren Niramis Consulting som tillför viktig specialistkompetens inom riskområdet. Vi har också successivt förstärkt vår kompetens och resurser genom rekrytering och sammantaget är vi nu ett team om ca 15 konsulter som tillsammans erbjuder tjänster som bl.a.:

 • Rådgivning i regelverksrelaterade frågeställningar
 • Regelverkstolkningar
 • Tillståndsansökningar till Finansinspektionen
 • Outsourcing av funktionerna för regelefterlevnad respektive riskkontroll
 • Implementering av nya och uppdaterade regelverk
 • Utbildning av styrelse, ledning och anställda
 • Upprättande och utveckling av risk- och finanspolicyer
 • Identifiering och uppföljning av operativa risker
 • Identifiering och analys av exponering, exempelvis riskmått och strategier för hantering av kredit-, valuta-, ränte- och råvaruprisrisker
 • Kapital- och likviditetstäckningsfrågor, inklusive design och utformning av effektiva IKLU-processer
 • Kravställning, utvärdering och implementering av risksystem

Våra specialister har djup kunskap och lång erfarenhet av att jobba med regelverksfrågor och frågor för att säkerställa en god riskhantering.

Mer information om våra konsulter finns här https://www.omeo.se/konsulter/.

Mer information om våra tjänster finns här https://www.omeo.se/tjanster/.

För frågor om tjänster inom riskhantering och riskkontroll kontakta Stellan Abrahamsson på 070-267 71 15 eller stellan.abrahamsson@omeo.se

För frågor om tjänster inom regelefterlevnad kontakta Catharina Bergström på 070-348 85 90 eller catharina.bergstrom@omeo.se