shutterstock_342287408

Julen står för dörren och snart kan vi lägga ett decennium till handlingarna. Vi vill tacka kunder och samarbetspartners för ett gott samarbete under 2019!

Även i år har vi valt bort julklapparna till förmån för välgörenhet. Under året har vi inlett ett CSR samarbete med Norrsken Foundation. Genom samarbetet får vi möjlighet att bidra med vår kompetens i Norrskens viktiga arbete med att stötta de fantastiska entreprenörer som arbetar med att lösa planetens och mänsklighetens största utmaningar, såsom fattigdom, cancer, mental ohälsa, svält, jämställdhet och miljöproblem.

Tack för i år och vi ser med spänning fram emot 2020!

shutterstock_342287408