ESRS utan text

Den 9 juni publicerade EU-kommissionen ett utkast till en första uppsättning av standarder för branschneutral rapportering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) uppgifter i form av en delegerad förordning (ESRS).

ESRS kompletterar direktivet om företagens hållbarhetsredovisning (CSRD), som innebär att stora företag och börsnoterade företag regelbundet ska rapportera om sina sociala och miljömässiga risker och hur deras verksamhet påverkar människor och miljö.

I utkastet fastställs övergripande standarder för rapportering av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade uppgifter. Under 2024 ska ytterligare standarder antas av EU-kommissionen: sektorspecifika standarder, standarder för små- och medelstora företag respektive standarder för företag utanför EU.

EU-kommissionens utkast är öppet för kommentarer från företag och allmänhet under fyra veckor fram till den 7 juli 2023. Synpunkter lämnas på EU-kommissionens hemsida:

Länk till EU-kommissionen