Yvonne Eliasson

076-495 87 24 yvonne.eliasson@omeo.se

Yvonnes fokus är treasury och hon arbetar både som specialist och projektledare. Yvonne har med sin breda bakgrund från linjefunktioner inom Corporate Treasury samt från sin tid som konsult för systemleverantörer inom Treasury och Cash Management, en gedigen kunskap om processer, systemstöd och förändringsarbete inom området för treasury. Yvonne jobbar ofta med projekt där systemstöd och automatisering av processer har ett fokus och hon har genomfört ett stort antal implementeringsprojekt hos treasuryfunktioner på stora industriföretag, hos kapitalförvaltare, försäkringsbolag, kommuner och landsting. Med sin bakgrund från linjebefattningar inom Corporate Treasury har Yvonne djupa kunskaper om finansiella instrument inklusive råvarumarknaden, risk management, redovisning och rapportering samt cash management. Utöver Sverige så har Yvonne jobbat med treasuryfunktioner i Norge, Finland och Danmark.

Yvonne har +25 års erfarenhet av den finansiella sektorn, som konsult, specialist och i ledande befattningar. Hon har tidigare arbetat på SEB, Citibank, SSAB, Trelleborg, CGI, OpusCapita, KPMG och Hydro Extruded Solutions.