William Sjöberg

070-508 76 43 william.sjoberg@omeo.se

Williams fokus ligger främst inom områdena finansiell rapportering, redovisning samt styrning och intern kontroll.

Han har flera års erfarenhet från den finansiella sektorn med fokus på finansiell rapportering och redovisning. William har bland annat deltagit i rådgivningsprojekt såsom förstudie av redovisningsstandarder, utvärdering av kontrollmiljö samt internrevision.

William har tidigare arbetat med revision av finansiella företag på KPMG.

Stellan Abrahamsson

070-267 71 15

Läs mer

Andreas Palmströmer

070-305 97 12

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer