William Jeirud

070-508 76 43 william.jeirud@omeo.se

Williams fokus ligger främst inom områdena finansiell rapportering, redovisning samt styrning och intern kontroll.

Han har flera års erfarenhet från den finansiella sektorn med fokus på finansiell rapportering och redovisning. William har bland annat deltagit i rådgivningsprojekt såsom förstudie av redovisningsstandarder, utvärdering av kontrollmiljö samt internrevision.

William har tidigare arbetat med revision av finansiella företag på KPMG.