Viggo Hådding

076-723 04 94 viggo.hadding@omeo.se

Viggos bakgrund från ekonomi- och finansorienterade roller i ett antal olika branscher gör att han har en mycket djup och bred förståelse för hur ett corporate treasury kan drivas och utvecklas, samt hur det samverkar med övriga delar av verksamheten.

Viggo arbetar både som specialist och projektledare och har mycket god förmåga att förstå och samarbeta med människor i många olika typer av roller. Baserat på sin erfarenhet är han ett gediget stöd för såväl treasury- som finansavdelningar, t.ex. vid uppbyggnad eller omstrukturering av verksamheten, utveckling av finanspolicys, likviditetshantering och optimering av rörelsekapital samt kartläggning och optimering av processer.

Viggo har en gedigen erfarenhet av olika verksamheter efter flera år i linjeroller som t.ex. Treasurer och CFO, samt som managementkonsult med finansiell inriktning. Han har drygt 12 års erfarenhet från bl.a. EF Education First, Apotek Hjärtat, Capio, Qliro Payment Solution, Capacent samt Lantmännen.