Viggo Hådding

076-723 04 94 viggo.hadding@omeo.se

Viggos bakgrund från ekonomi- och finansorienterade roller i ett antal olika branscher gör att han har en mycket djup och bred förståelse för hur ett corporate treasury kan drivas och utvecklas, samt hur det samverkar med övriga delar av verksamheten.

Viggo arbetar både som specialist och projektledare och har mycket god förmåga att förstå och samarbeta med människor i många olika typer av roller. Baserat på sin erfarenhet är han ett gediget stöd för såväl treasury- som finansavdelningar, t.ex. vid uppbyggnad eller omstrukturering av verksamheten, utveckling av finanspolicys, likviditetshantering och optimering av rörelsekapital samt kartläggning och optimering av processer.

Viggo har en gedigen erfarenhet av olika verksamheter efter flera år i linjeroller som t.ex. Treasurer och CFO, samt som managementkonsult med finansiell inriktning. Han har drygt 12 års erfarenhet från bl.a. EF Education First, Apotek Hjärtat, Capio, Qliro Payment Solution, Capacent samt Lantmännen.

Stellan Abrahamsson

070-267 71 15

Läs mer

Andreas Palmströmer

070-305 97 12

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer