Ulrika Nilsson

070-952 54 01 ulrika.nilsson@omeo.se

Ulrikas fokus ligger inom treasury och riskområdet. Hon har genomfört ett stort antal projekt mot corporate treasury, offentlig sektor och finansiella institutioner avseende riskhantering, styrning och intern kontroll. Uppdragen har bland annat inkluderat kartläggning av finansiella riskexponeringar, utveckling av styrdokument (inklusive finanspolicys), upphandling av finansiering och rådgivning i ratingprocesser.

Ulrika har erfarenhet av uppbyggnad av treasury funktioner, både som konsult och i linjeroll, samt erfarenhet av att göra översyn av processer och organisationer i syfte att hitta förbättrings- och effektiviseringsmöjligheter. Som konsult växlar Ulrika mellan rollen som specialist och projektledare.

Ulrika har 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn som konsult, specialist och i ledande befattningar. Hon har tidigare arbetat på AGL Treasury Support AB, Niscayah Group AB, Accenture, Deloitte, Arthur Andersen och Södra Skogsägarna.

 

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer