Ulrica Collin

072-534 72 22 ulrica.collin@omeo.se

Ulrica har över 20 års erfarenhet från finansbranschen, med bred kunskap från private equity, börshandelssystem och bank. Hon arbetar som projektledare inom affärs- och processutveckling ofta i koppling med IT-systemlösningar eller outsourcinglösningar. Ulricas roll är att stödja verksamheten under förstudie, kravställning och genomförande samt hjälpa kunden att möta förändringar. Ulricas bakgrund gör att hon fungerar väl som länk mellan affären och IT och hon har mycket god förmåga att förstå och samarbeta med människor i många olika typer av roller. Ulrica har ofta jobbat i komplexa och utmanande projekt, i många fall i en internationell kontext.

Ulrica har mångårig erfarenhet av att leda utveckling och implementering av finansiella system, såsom ett flertal uppgraderingar av mjukvaran på asiatiska derivathandelsbörser, implementering av private equity back office-system och implementering av riskrapporteringssystem på internationell storbank. Andra exempel på tidigare genomförda projekt är outsourcing av den interna fondadministrationen på private equity-firma samt implementering av nytt regelverk (FATCA).

Ulrica har tidigare arbetat på EQT, NASDAQ/OMX, ABN Amro Software och Société Générale Securities.

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer