Stellan Abrahamsson

070-267 71 15 stellan.abrahamsson@omeo.se

Stellan arbetar inom riskområdet, främst med hantering och analys av finansiella risker med fokus på de regelverk som reglerar banker, kreditmarknadsbolag och värdepappersbolag. Han har haft uppdrag som senior rådgivare på styrelse och ledningsnivå i risk och regelefterlevnadsfrågor, arbetat inom riskkontroll samt med tillståndsansökningar.
Stellan har en M.Sc i Företagsekonomi och Nationalekonomi ifrån Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på finansiell ekonomi.
Stellan har ca 20 års erfarenhet i banksektorn, främst inom risk men också som kapitalförvaltare och som tillsynsansvarig för bank på Finansinspektionen. Tidigare arbetsgivare är bland annat Reuters, UBS Investment Bank och Swiss Re. Stellan är grundare och VD på Niramis Consulting som sedan april 2018 är en del av Omeo Financial Consulting.