Stefan Hugosson

070-313 77 18 stefan.hugosson@omeo.se

Stefan arbetar brett inom områdena risk, styrning och verksamhetsutveckling. Han är en erfaren projektledare i såväl privat som offentlig sektor. Stefan har ansvarat för rådgivning kopplat till kapitalmarknadskrav inom intern styrning och kontroll, processer och regelefterlevnad. Han har även hjälpt bolag med framtagande av policys och instruktioner samt implementering av dessa. Stefan har också genomfört ett antal översyner och utveckling av finansfunktioner.

Stefan har sedan 2009 arbetat som rådgivare och konsult på en juristbyrå och på KPMG. På det senare såväl inom transaktionsrådgivning som management Consulting.