Sébastien Hamelin

076-858 81 07 sebastien.hamelin@omeo.se

Sébastien har mer än 15 års erfarenhet av arbete som konsult i den finansiella sektorn.

Han har stor erfarenhet från komplexa projekt inom riskområdet, ofta omfattande centrala frågeställningar rörande dataanalys och datahantering.

Som konsult har Sébastien haft uppdrag där han hjälpt många storbanker i Europa och Nordamerika med att implementera nya regelverk såsom IFRS9/ nedskrivningar, CRD/CRR och Riskaptit.

Tidigare arbetsgivare är bland annat BNP Paribas, där han var inom Group Treasury & ALM Analyst, och BNP Paribas Asset Management där han hade en befattning som kvantitativ analytiker.