Patrik Bernhard

070-549 93 94 patrik.bernhard@omeo.se

Patrik har drygt 25 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Hans huvudsakliga kompetensområden är riskhantering, finansiell rapportering, redovisning av finansiella instrument samt styrning & intern kontroll.

Patrik arbetar både som projektledare och specialist, ofta i kombination. Han har genomfört ett antal projekt avseende säkringsredovisning enligt IFRS, kravställning, upphandling och implementering av portfölj-/treasurysystem och hantering av risker inom energibranschen. Under senare år, när de finansiella regelverken blivit mer omfattande och komplexa, så har han också hjälpt kunder i olika typer av regelverks- och tillståndsfrågor och med att skapa lösningar som hjälper institut under tillsyn att uppfylla regelverkskraven på ett effektivt sätt. Hans bakgrund på revisionsbyrå gör också att han ofta anlitas av kunder inför diskussioner med deras revisorer, framför allt vad gäller redovisning av finansiella instrument.

2002 var Patrik en av de tre som startade Omeo och han har under en period även varit företagets VD. Dessförinnan, 1990-2002, var han anställd på KPMG Sverige, där var han partner och chef för Financial Sector Consulting.

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer