Mona Henriksson

070-527 96 69 mona.henriksson@omeo.se

Mona arbetar oftast med verksamhets- och processutveckling. Projekten sträcker sig över allt från riskkontroll till administration och redovisning. Många av hennes projekt handlar om verksamhetens kravställning mot olika finanssystem, samt implementering av dessa krav i en systemmiljö. Mona har djup kunskap om finansiella instrument inklusive värdering och redovisning. Hon jobbar också gärna med likviditetshantering och cash management.

Hennes roller växlar mellan projektledare och specialist – ibland inom ett och samma projekt, men alltid med fokus på den överenskomna leveransen.

Mona har mer än 20 års erfarenhet från finansbranchen både som specialist, konsult och i ledande befattningar. Hon har tidigare arbetat på ABB Financial Services, Trema/Wallstreet Systems samt OpusCapita.

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer