Mats Wannfors

070-234 76 77 mats.wannfors@omeo.se

Mats fokus ligger inom treasury, kapitalförvaltning och riskhantering. Han har djup kunskap om processer och system för hantering av värdepapper inom front, middle och back office, speciellt avseende ränteinstrument och alla typer av derivat. Han har också stor erfarenhet av att utveckla och implementera modeller för uppföljning av resultat, risker och nyckeltal inom trading- och fundingverksamhet .

Mats tar ofta rollen som projektledare eller specialist i projekt som handlar om processutveckling och systemimplementering. Han är van att driva projekt i stora och komplexa organisationer såsom banker, försäkringsbolag och energibolag men har även erfarenhet från kapitalförvaltningsorganisationer och värdepappersbolag.

Mats har mer än 20 års erfarenhet som finansinriktad managementkonsult. Han har tidigare arbetat på EY och Capgemini.