Marie Hedman

070-660 91 30 marie.hedman@omeo.se

Marie har omfattande erfarenhet av att driva verksamhetsutveckling och förändringsarbete med fokus inom ekonomi- och andra affärsstödjande funktioner. Hon leder ofta projekt rörande utformning av processer, fastställande av ansvar och roller samt utformning av målbilder för en enhet, system eller ett projekt.

Marie verkar oftast i rollen som projekt- eller förändringsledare. Hon är vanligtvis involverad från analys till implementering. Marie har även haft uppdrag i linjeroller såsom acting CFO och business controller.

Marie är VD på Omeo. Hon har mer än 15 års erfarenhet som konsult inom den finansiella sektorn och har tidigare arbetat på KPMG Consulting och Nordea.