Margareta Kettis

070-559 23 17 margareta.kettis@omeo.se

Margareta arbetar med verksamhets- och processutveckling samt som specialist inom områdena riskhantering, riskkontroll och regelefterlevnad (compliance). Margareta har lett många projekt med olika inriktning och storlek, däribland integrationsprojekt, verksamhetsutvecklingsprojekt, utveckling av riskpolicys och riskhanteringsprocesser. Hon har även genomfört flera projekt avseende analys och implementering av nya regelverk inom bank- och värdepappersverksamhet, bl.a. avseende kapitaltäckning (CRR/CRD IV) och MiFID.

Margareta är en erfaren projektledare, en roll som hon ofta kombinerar med rollen som specialist. Margareta har även uppdrag som inhyrd funktion för regelefterlevnad respektive oberoende riskkontroll.

Margareta har mer än 25 års erfarenhet från arbete i den finansiella sektorn. Hon har haft linjepositioner inom både den privata och den offentliga sektorn samt arbetat som konsult. Tidigare arbetsgivare är bl.a. Codan/Trygg-Hansa, Föreningsbanken, Ernst & Young/Capgemini, Sveriges Riksbank och Finansdepartement.

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer