Madeleine Borg

073-448 12 01 madeleine.borg@omeo.se

Madeleines fokus ligger inom back office och andra affärsstödjande funktioner för värdepappershandel och fondbolag. Hon har drivit många projekt avseende utveckling av operationella processer inom finansadministration. Madeleine har gedigen erfarenhet av arbete med såväl svenska som utländska värdepapper, fonder, valutor och räntebärande produkter. Hon har djup kunskap avseende verksamhetsflöden och processer hela vägen från kundgränssnitt till clearing och settlement. Detta är en styrka i såväl regelverksrelaterade som systemrelaterade projekt. Madeleine har erfarenhet av bl a AML, MiFID och UCITS IV och har drivit förändringsprojekt relaterade till implementering av dessa regelverk. Hon är också en van kravställare och testledare vid systemprojekt.

Madeleine har förmåga att genom sin drivkraft, känsla för lagarbete och innovativt tänkande nå framgång och uppställda mål. Hon är en van projektledare och har erfarenhet av change control management.

Madeleine har mer än 30 års erfarenhet inom den finansiella sektorn. Hon har erfarenhet från ledningsgruppsarbete, expertroller och projektledning. Hon har tidigare arbetat på bl a HiQ, Öhman Fondkommission, Hagströmer & Qviberg Fondkommission och Alfred Berg Fondkommission.

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer