Lena Krüger

070-238 38 55 lena.kruger@omeo.se

Lena arbetar främst med verksamhets- och processutveckling. Hon har genomfört flera projekt med fokus på riskhantering och intern kontroll. Projekten återfinns bland annat inom investment banking, kreditmarknadsbolag och kapitalförvaltningsbolag. Lena har också djup kunskap inom redovisning och finansiell rapportering inklusive koncernredovisning.

Hennes roller växlar mellan projektledare och specialist. Hon har även haft ett flertal interimsuppdrag som redovisningschef och koncernredovisningschef samt outsourcinguppdrag som internrevisor.

Lena har mer än 15 års erfarenhet från finansbranschen både som specialist och som konsult . Hon har tidigare arbetat på KPMG som auktoriserad revisor samt på Eniro.

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer