Katarina Utterström

070-208 09 29 katarina.utterstrom@omeo.se

Katarinas fokus ligger främst inom områdena riskhantering, finansiell rapportering, redovisning av finansiella instrument samt styrning & intern kontroll. Hon har praktisk erfarenhet från att ha arbetat inom såväl kapitalförvaltning, bank (trading, corporate banking) som corporate treasury. Detta gör att hon har djup verksamhetskunskap och förståelse för affären och vad som krävs i form av affärsstöd och kontroll.

Katarina arbetar både som projektledare och specialist, ofta i kombination. Hon har genomfört flera projekt avseende säkringsredovisning enligt IFRS, kravställning, upphandling och implementering av portfölj-/treasurysystem och utveckling av riskkontrollfunktioner (inklusive performance- och riskrapportering).

Katarina har mer än 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn som specialist, konsult och i ledande befattningar. Hon har tidigare arbetat på Tredje AP-fonden, DNB, Volvo Treasury, Handelsbanken och KPMG Consulting.

 

Stellan Abrahamsson

070-267 71 15

Läs mer

Andreas Palmströmer

070-305 97 12

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer