Josefine Eriksson

076-830 00 71 josefine.eriksson@omeo.se

Josefine har erfarenhet av projektledning, kravhantering och systemförvaltning. Med erfarenhet av förändringsprojekt, med fokus på IT inom bank och finans, tar Josefine ofta rollen som projektledare, eller kravanalytiker.

Med sin bakgrund som civilingenjör har hon kompetens både inom affärsverksamhet och IT vilket gör att hon ofta agerar länk däremellan, samt stöttar i dialog med övriga interna och externa parter.

 

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer