Jenny Boström

+46 70 358 98 07 jenny.bostrom@omeo.se

Jenny har lång erfarenhet av att leda stora projekt och program. Bland hennes levererade uppdrag finns regulatoriska projekt som Basel II och MiFID men även datalagerprojekt som syftat till att samla in verksamhetskritisk information och leverera till myndighetsrapporterande funktioner i organisationen. ​

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer