Håkan Thorsell

073-980 45 44 hakan.thorsell@omeo.se

Håkan har 25 års erfarenhet från bank- och värdepappersverksamhet med fokus mot risk- och kapitalförvaltningsfrågor. Han har djup kompetens inom området finansiell risk och de regelverk som banker, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag och fondbolag omfattas av.
Håkan har erfarenhet från såväl linjepositioner och konsultrollen som senior rådgivare och Risk Manager. Han har erfarenhet från ledningsnivå i finansiella företag och har även arbetat i två styrelser.
Håkan har doktorerat vid Handelshögskolan i Stockholm med en avhandling om tillgångsprissättning och företags val av kapitalstruktur.
Tidigare arbetsgivare är bland andra Carnegie Investment bank, Handelshögskolan i Stockholm och Catella Förmögenhetsförvaltning.

Stellan Abrahamsson

070-267 71 15

Läs mer

Andreas Palmströmer

070-305 97 12

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer