Håkan Medin

070-385 09 07 hakan.medin@omeo.se

Håkans fokusområden är att driva större systemprojekt inom finansiell verksamhet, processutveckling och risk- och resultatmätning. Han har lång erfarenhet från projekt inom bank, corporate treasury, kapitalförvaltning och försäkringsbolag. Hans djupa verksamhetskunskap tillför stort värde vid ledning av komplexa förändringsprojekt.

Håkan är en erfaren projektledare med bred erfarenhet av de flesta finansiella processer, från front office till redovisning. Han har genomfört ett stort antal större och mindre projekt avseende analys, upphandling och implementering av systemstöd med tillhörande processer.

Håkan har mer än 25 års erfarenhet från den finansiella sektorn. Han har tidigare arbetat på Capacent, ABB Financial Consulting, WM-Data Finanssystem och IKEA Service Center i Bryssel (Treasury).

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer