Gustaf Toll

070-754 07 69 gustaf.toll@omeo.se

Gustaf har mer än fem års erfarenhet inom den finansiella sektorn med fokus mot risk- och finansfunktioner i rollen som managementkonsult. Gustaf har deltagit i ett flertal projekt – primärt avseende redovisnings- och regelverksrelaterade frågor och anpassningar. Han agerar både i rollen som specialist och projektledare. Genom en kombination av sakkunskap och förmåga att sätta sig in i kundspecifika förutsättningar levererar Gustaf adekvata och hållbara lösningar.
Innan han kom till Omeo har Gustaf tidigare arbetat hos EY och di Nicola Cesar.

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer