Emma Almqvist

073-610 13 61 emma.almqvist@omeo.se

Emma arbetar med regelefterlevnad (compliance) med fokus mot de regelverk som styr banker, värdepappersbolag och kreditmarknadsbolag. Emma är jur.kand. och har flerårig erfarenhet av compliancearbete då hon tidigare arbetat som compliance officer i ett finansiellt bolag.

Emma arbetar både rådgivande inom regelverksfrågor och vid implementering av nya och förändrade regelverk samt som compliance officer i outsourcad form. Tidigare arbetsgivare är bland annat Hoist Finance.

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer