Emilia Essner

070-2171951 emilia.essner@omeo.se

Emilias fokus ligger främst inom områdena finansiell rapportering, redovisning samt styrning och intern kontroll.

Emilia har flera års erfarenhet från av den finansiella sektorn med fokus på finansiell rapportering och redovisning.

Hon har arbetat som auktoriserad revisor med inriktning mot finansiella bolag och har även praktisk erfarenhet som redovisningsansvarig på ett kreditmarknadsbolag. Hon har ingått i flertalet regelverksprojekt och utvärdering av kontrollmiljöer.

Emilia har tidigare arbetat som auktoriserad revisor på Deloitte samt som redovisningschef på Wasa Kredit.

 

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer