Datevig Tjärnberg

+4670 914 77 34 datevig.tjarnberg@omeo.se

Datevig har mer än 12 års erfarenhet av bank-, finans- och försäkringsbranschen med kunskaper om nordiska värdepappers- och kapitalmarknaden. Hon har erfarenhet av att driva projekt och initiativ framåt och kan sätta det i sammanhang oavsett om det är regelverksdrivna projekt eller initiativ för att förbättra kundmötet, både via agila arbetsmetoder och traditionella arbetssätt. ​

Anneli Spångvall Jonsson

076-760 36 45

Läs mer

Katarina Utterström

070-208 09 29

Läs mer

Anna-Karin Dahlberg

070-220 40 15

Läs mer